Sønderskovvej 23, 6360 Tinglev, Tlf: 7464 3444 og 7376 8813 
 
  Om os
 
 

Vi er en selvejende institution med en bestyrelse for børn i alderen 3-6 år.

Vi arbejder i en åben struktur, hvor børnene er opdelt i alderssvarende basisgrupper. Her er der tilknyttet en fast basispædagog, som er ansvarlig for det enkelte barns udvikling og al forældresamarbejde i de tre år de går i børnehaven.

Vores udgangspunkt i det pædagogiske arbejde, er barnets billedudtryk og dokumentationen hvor læreplanspunkterne inddrages.

Af faste aktiviteter tager vi til svømning og gymnastik i vinterperioden,

De børn der går i mellemgruppen er på koloni, lille gruppen er på udflytter dage.

Alle børn deltager i en juleskovtur og en vadehavstur


Sidst opdateret 28. februar 2013